IndmeldelseHvis du/I har fået interessen for at blive medlem i vores vandreforening kan du/I udfylde denne blanket.
Kontingent for 2022:
Enkelt medlem 150 kr. - Familiemedlemmer - alle på samme adresse 225 kr.

I forbindelse med husstands-/familieabonnement skal navne og fødselsdatoer oplyses i indmeldelsesblanketten
Betaling af kontingent bedes ske til vores konto i Handelsbanken:

regnr. 6300 kontonr. 7004984